www.alioglupatent.com www.alioglupatent.com

Ana Sayfa     Marka     Patent     End?striyel Tasar?m     Co?rafi ??aretler      Hukuk     Bize Ula??n

AL?O?LU Marka ve Patent Ofisi


a.jpg (6253 bytes)lio?lu Marka ve Patent Ofisi

Marka de?erlerinin ?irket de?erlerini a?t???, ki?i ve kurumlar?n markaya g?venlerinin artt???, marka isimlerinin ?n planda rol oynad??? ?u g?nlerde tescil i?lerinizi yapt?rmak i?in g?venilir bir orta?a ihtiyac?n?z var. Alio?lu Marka ve Patent Ofisi size bu konuda deneyimli kadrosu ile en iyi hizmeti sunmaktad?r. M?hendis ve hukuk?ulardan olu?an ekibimiz en h?zl?, en kaliteli ve en ucuz yoldan fikri ve s?nai haklar ile ilgili her t?r hizmeti vermektedir.

Hizmetlerimiz;
- Marka Tescili
- End?striyel Tasar?m ve Desen Tescili
- Patent ve Faydal? Model Tescili
- Co?rafi ??aret Tescili
- Yurtd??? Tescil
- Yenileme ve Kay?t ??lemleri
- Lisans Anla?malar?
- Marka, Patent ve Tasar?m Taklitleri ile Hukuki M?cadele
- ?ptal Davalar? ve ?tirazlar
- Dan??manl?k Hizmetleri
- Tasar?m Hizmetleri
- Avrupa Patenti
- Telif Haklar?


B?t?n bu hizmetlerden yararlanmak i?in ne yapmal?s?n?z? Bize ula??n.

Referanslar?m?z

 

 

 


Ana Sayfa  Marka  Patent  End?striyel Tasar?m  Co?rafi ??aretler  Hukuk  Bize Ula??n

B?y?kdere Cd. Garaj Sk. Say Ap. No:3/2 Mecidiyek?y / ?i?li / ?stanbul
Telefon: (0212) 212 55 00   Faks: (0212) 212 42 00

bilgi@alioglupatent.com
T?m haklar? sakl?d?r.